Webinary już się odbyły !

Miło nam poinformaować, że zaplanowane w ramach prac projektowych wykłady odbyły się zgodnie z planowanym harmonogramem.


Zapraszam na stronę prezentującą rezultaty naszej pracy:

TUTAJ - REZULTATY PRAC PROJEKTOWYCH

.01 Atrakcyjna poradnia

Listopad 2021 - Webinar: kompetencje miękkie w kontakcie on-line nauczyciela MRP.

.02 Szkolenie Prawne

Styczeń 2022: Webinar: Świadomość prawna przy udzielaniu porad MRP w poradni on-line.

.03 Panel Doradcy

Marzec 2022: Webinar: Panel Doradcy oraz zastosowania nowoczesnych technologii.

Nie może Ciebie zabraknąć!

Nasze Cele


Projekt ma na celu zaktywizowanie środowiska Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności do udzielania przez sieć internetową spersonalizowanych porad dotyczących problemów zdrowia prokreacyjnego. Odbiorcami tych porad będą wszystkie osoby zainteresowane (kobiety, małżeństwa, pary) na terenie całej Polski, szczególnie te, które do tej pory były wykluczone ze względu na brak możliwości dotarcia do poradni stacjonarnej.


Nauczyciele MRP: chętni do współpracy w projekcie wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów (w formie on-line) z zakresu nabycia kompetencji miękkich i wiedzy prawnej w kontakcie on-line oraz umiejętności informatycznych potrzebnych do posługiwania się specjalną aplikacją zwaną Panelem Doradcy.

Nasze Szkolenia


Zapraszamy dyplomowanych nauczycieli metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia zrzeszonych oraz niezrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny do udziału w programie, mającym na celu utworzenie sieci poradni internetowych na terenie całej Polski.


Udział we wszystkich wykładach jest bezpłatny - ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wymaga rekrutacji.

Zapisy na wykłady zostały już zamknięte.


WYKŁAD PIERWSZY

Kompetencje miękkie w kontakcie online nauczyciela NPR.

Webinar - wykład przez internet


27 listopada 2021 godz.17:00-19:00

SOBOTA


ilość miejsc: 60

zapisy: obowiązkowe


Aleksandra Aszkiełowicz

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, magister teologii, absolwentka podyplomowych studiów z nauk o rodzinie. Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, gdzie wszystkie swoje talenty wykorzystuje w pracy ze studentami podczas zajęć, ale także administracyjnie pełniąc funkcję prorektora. Stażystka na Uniwersytecie w Helsinkach. Od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu poradnictwa małżeńskiego, rodzinnego, wychowawczego, seksuologii z elementami edukacji seksualnej. Inicjatorka i koordynatorka Punktu Poradnictwa Rodzinnego w Brzegu.

Współredaktorka dwóch książek, autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu poradnictwa. Pasjami bierze udział w przedsięwzięciach popularnonaukowych adresowanych do małżeństw i rodzin (projekt działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu „Razem Łatwiej” we współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM, projekt „Rodzina sercem cywilizacji miłości” w ramach Kongresu Rodzin, projekt „Rodzina – między egoizmem a społeczeństwem” we współpracy z Fundacją Obserwatorium Społeczne, projekt „Tato, mama i dzieci – stereotyp, czy skuteczna broń przeciw kryzysowi ekonomicznemu i cywilizacyjnemu?” działanie w ramach VI Tygodnia Wychowania). Nie boi się wyzwań w postaci cyklu audycji radiowych – „Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?”. Prezes dolnośląskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Terapeuta w nurcie NEST (program terapeutyczny dla osób z doświadczeniem zaniedbania i przemocy oraz strat prokreacyjnych), psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z małżeństwami i rodzinami. Cały czas się doszkala korzystając z różnych form edukacyjnych. Wojewódzki koordynator i szkoleniowiec w ramach projektu Narodowego Funduszu Zdrowia „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie wspierania rodziny „Pro Publico Bono”, stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendium Fundacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Prywatnie pasjonatka małżeństwa, również własnego, mama dwóch chłopców. Kocha morze, podróże i uwielbia się uczyć.


WYKŁAD DRUGI

Aspekty prawne poradnictwa online.

Webinar - wykład przez internet


15 stycznia 2022 godz.17:00-19:00

SOBOTA


ilość miejsc: 60

zapisy: obowiązkowedr Olgierd Pankiewicz, adwokat

Ukończył Prawo na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie rozpoczął pracę zawodową w kancelarii mecenasa Bogdana Fijałkowskiego i pracę naukową. Na Uniwersytecie Wrocławskim obronił pracę doktorską o metodach interpretacji prawniczej, prowadził wykłady na studiach prawniczych i informatycznych i kontynuował badania nad wykładnią i aksjologią prawa oraz nad prawem własności intelektualnej. Równocześnie praktykował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w działach prawa pracy i prawa własności intelektualnej. Następnie pełnił obowiązki dziekana wydziału prawa prywatnej uczelni, skąd przeszedł do wykonywania zawodu adwokata, ucząc się go od mecenasa Andrzeja Malickiego. W 2011 r. otworzył własną kancelarię adwokacką.

Od dziesięciu lat doradza podmiotom gospodarczym i samorządowym, negocjuje umowy i tworzy rozwiązania prawne usprawniające działanie tych podmiotów. Prowadzi spory sądowe prywatnych osób, firm i jednostek samorządowych. Jest obrońcą w sprawach karnych. Zajmuje się kształceniem aplikantów i rozbudową zespołu współpracowników Kancelarii.


WYKŁAD TRZECI

Narzędzia informatyczne wykorzystywane w poradnictwie online.

Webinar - wykład przez internet


5 marca 2022 godz.17:00-19:00

SOBOTA


ilość miejsc: 60

zapisy: obowiązkoweRemigiusz Szwabowicz, programista

mgr inż. Remigiusz Szwabowicz - absolwent Wydziału PPT Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją Matematyka-Informatyczna. Zawodowo programista. Z sukcesów zawodowych w 2002 roku odebrał w imieniu prowadzonego przez niego zespołu nagrodę w konkursie Europrodukt, organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP. Absolwent Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Autor programu BioMarker - komputerowego programu do metody objawowo-termicznej. Wraz z żoną Agnieszką są autorami filmu: Podstawy Rozpoznawania Płodności - wyróżnionego nagrodą III miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich Niepokalanów 2007 w kategorii filmów edukacyjnych.

Agnieszka i Remigiusz prywatnie sa rodzicami czwórki wspaniałych choć czasami obdarzonych szalonymi pomysłami dzieciaków. Dzienniki podróży z udziałem naszych córek znajdują na stronie http://misje.salez-wroc.pl/ (Gambia 2021, Gambia 2020, Ghana 2017).


NASZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY


Mirosława Szymaniak (Mirka)

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel biologii w Liceum.

Dyplomowany Instruktor Metody Rozpoznawania Płodności Objawowo – termicznej Podwójnego Sprawdzenia z wieloletnim doświadczeniem pracy w nauczaniu rozpoznawania płodności i w poradnictwie rodzinnym.

Instruktor Creighton Model System z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z parami małżeńskimi szukającymi pomocy NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego i niepłodności.

Prelegentka wielu konferencji poświęconych problematyce zdrowia prokreacyjnego. Autorka licznych materiałów edukacyjnych w zakresie metod rozpoznawania płodności. Organizatorka szkoleń, sympozjów, warsztatów i konferencji poświęconych zdrowiu prokreacyjnemu i metodom rozpoznawania płodności z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w ramach kształcenia nauczycieli NPR i Podyplomowego Studium Rodziny.

Potrafi budować dobre relacje służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Monika Brożek

Sekretarz Zarządu Głównego PSNNPR. Mgr. lic. teologii, doktorantka teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel NPR od 2009, instruktor NPR od 2016 roku, w latach 2011 – 2017 prowadziła Poradnię dla narzeczonych, Od 2014 roku pełni dyżury w archidiecezjalnej poradni rodzinnej w Poznaniu dla małżonków chcących nauczyć się Metod Rozpoznawania Płodności.

prywatnie: Szczęśliwa małżonka od 18 lat, mama trójki dzieci.

Dorota Hołubecka

Dorota Hołubecka

Koordynator projektu - certyfikowany instruktor Metody Objawowo-Termicznej Podwójnego Sprawdzenia, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Rozpoznawania Płodności, w Oddziale Dolnośląskim pełni funkcję Sekretarza; posiada doświadczenie w realizacji kampanii promujących Naturalne Rozpoznawanie Płodności w mediach społecznościowych, wieloletni doradca rodzinny, wykładowca na kursach specjalistycznych z Metody Podwójnego Sprawdzenia;

Pracownik poradni rodzinnej, gdzie prowadzi kursy NMPR oraz pomaga małżonkom w kwestiach komunikacji i rozwiązywania problemów małżeńskich.

Zapisy na wykłady zostały już zamknięte.

Dokumenty Projektowe

Poniżej znajdą Państwo linki do najważniejszych dokumentów projektowych

Kontakt.

Więcej Informacji


Wszystkie osoby które chciały by poznać bardziej szczegółowe informacje dotyczące naszych szkoleń, kampanii oraz konkursu zapraszamy na specjalnie w tym celu przygotowaną stronę informacyjną: TUTAJ

Czy to Koniec ?

Jak najbardziej NIE ! Po zakończeniu części wykładowej projektu, pragniemy rozpocząć drugą część naszej incjatywy - Zorganizujemy i przeprowadzimy kampanię: "Porozmawiajmy o zdrowiu prokreacyjnym" (w sieci internetowej). Kampania ma promować zdrowie prokreacyjne, ekologiczne podejście do płodności oraz zalety Metod Naturalnego Rozpoznawania Płodności dla trwałości i odpowiedzialności małżeństw, co w efekcie wpływa na budowanie trwałych rodzin i silnego społeczeństwa.l

W ramach kampanii 20 nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności będzie udzielało bezpośredniej, spersonalizowanej pomocy dla chętnych kobiet/par/małżeństw szukających porady w problemach dotyczących ich zdrowia prokreacyjnego oraz ich planach prokreacyjnych. Projekt, koordynowany przez kierownika kampanii, pozwoli w sposób systematyczny działać nauczycielom MRP szybko, wydajnie, a przede wszystkim korzystać ze swojej wzajemnej pomocy, tworząc rozproszony po całej Polsce zespół. Zespół ten podczas trwania kampanii będzie spotykał się w celu wymiany doświadczeń i merytorycznego omówienia udzielanych konsultacji dotyczących kart obserwacji cyklu. W trakcie Kampanii wykorzystamy wypracowane w etapie pierwszym rozwiązania prawne i informatyczne oraz nabyte w trakcie szkoleń i warsztatów kompetencje nauczycieli. Naszym minimalnym celem na tym etapie jest udzielenie przynajmniej 200 porad on-line dla osób z terenu całej Polski.

Ostatecznym beneficjentem tego innowacyjnego podejścia będą kobiety/pary/małżeństwa z całej Polski, szukające spersonalizowanej pomocy dotyczącej ich zdrowia prokreacyjnego, zarówno starające się o poczęcie, jak i nie planujące poczęcia dziecka.

Po zakończeniu projektu kampania nie zostanie zamknięta – będziemy dostarczać spersonalizowanej pomocy coraz szerszym kręgom poszukujących porady. Innowacyjne podejście, pozwalające doradcom działać szybko, wydajnie, a przede wszystkim korzystać nawzajem ze swojej pomocy, tworząc rozproszony po całej Polsce zespół, który dzięki nowoczesnym technologiom jest w stanie połączyć swoją wiedzę i zaangażowanie, aby dostarczyć szybko i profesjonalnie potrzebującym osobom dostępną dla nich pomoc i poradę, wpisuje się w zauważalną obecnie lukę, w której nie istnieją działające na taką skalę i w taki sposób usługi.


Rezultaty prac projektowych

Zapraszamy na stronę prezentującą rezultaty naszej pracy TUTAJ

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Copyright 2021.

Design: Tooplate